logo
Styria digital marketplaces, d.o.o.
Verovškova ulica 55
1000 Ljubljana

Pomoč uporabnikom:
- E-naslov: [email protected]
- Telefonska številka: +386 1 420 16 40
- Delovni čas: vsak dan: 8h-21h

Prodajni oddelek:
- E-naslov: [email protected]
- Telefonska številka: +386 1 513 57 00
- Delovni čas: vsak delovni dan: 8h-16h