Informativni izračun

Plača Bruto

Plača Neto

Plača (bruto)

Minimalna bruto plača za leto 2021 znaša: 1.024,24 €. Povprečna bruto letna plača za leto 2020: 1.879,11 €.

Plača (neto)

Mesečna vozovnica za javni promet oz. 0,18€ na prevožen km. Minimalna malica znaša 4,51€ na dan, maksimalna malica znaša 6,12€ na dan.

Prevoz, malica

Mesečna vozovnica za javni promet oz. 0,18€ na prevožen km. Minimalna malica znaša 4,51€ na dan, maksimalna malica znaša 6,12€ na dan.

Davčne olajšave

brez splošne davčne olajšave 416.67 €*

Število vzdrževanih otrok

Število vzdrževanih otrok s posebno nego

Število ostalih vzdrž. družinskih članov

Izračun

Bruto plača

0,00

Neto plača

0,00

Dodatki

0,00

Nakazilo na račun

0,00

Strošek delodajalca

0,00

OPOZORILO: Informativni izračunplače pravilno deluje le pri zneskih višjih od minimalne osnove, ki znaša 1.203,36 EUR. Vsi izračuni veljajo za polni delovni čas in so informativne narave. Styria digital marketplaces d.o.o. ne prevzema nobene odgovornosti za morebitne nepravilnosti v izračunih.