OsrednjeslovenskaDelovna mesta z najnižjo plačo

Delovno mesto Povprečna bruto plača(EUR)
Pomočnik učitelj - Izobraževanje, prevajanje, kultura, šport 926
Reševalec iz vode, plavalni inštruktor - Gostinstvo, turistična potovanja 963
Varnostnik - Osebne storitve in varovanje / Vojska 977
Šivilja - Tekstilna industrija 986
Skrbnik živali - Prehrambena industrija, živilstvo, veterina 998
Maser - Zdravstvo, nega 1.033
Pomočnik kuharja - Gostinstvo, turistična potovanja 1.050
Čevljar - Tekstilna industrija 1.051
Molzač - Prehrambena industrija, živilstvo, veterina 1.053
Krojač - Tekstilna industrija 1.068
App Name -