logo

Razpon plač za osebe, ki delajo v državi Slovenija v kategoriji Pravo in družboslovje je običajno od 1.487 USD (minimalna plača ) do 3.816 USD (najvišja povprečna, dejanska najvišja plača je višja).

To je skupna mesečna plača, vključno z dodatki. Plače se med različnimi delovnimi mesti močno razlikujejo. Če vas zanima plača določenega delovnega mesta, glejte spodaj glede plač za določeno delovno mesto.

Bruto mesečna plača
2.000
3.000
 
10% 1.487 USD
90% 3.816 USD
Plače se lahko razlikujejo glede na položaj, podana vrednost je okvirna.

Kliknite na delovno mesto, kjer ste zaposleni in za katero sodelujete v raziskavi.

Notar

1.477 - 5.125 USD

Notarski sodelavec

1.507 - 2.947 USD

Odvetnik

1.547 - 4.367 USD

Pripravnik izvršitelj

945 - 2.500 USD

Sodni izvršitelj

1.323 - 3.661 USD

Sodni pomočnik

1.112 - 2.771 USD

Sodnik

2.575 - 7.040 USD

Tožilec

Upravni uradnik

1.494 - 2.596 USD

Študent prava

1.184 - 3.107 USD